Archive for مارس, 2009

Mavourneen

مارس 31, 2009

دیر آمدی ری را !

باد آمد و
موهایم را
که آن همه جلوی آیینه برایشان زحمت کشیده بودم
به هم ریخت و رفت

Advertisements

Amontilldo

مارس 29, 2009

شما پسرا چرا انقده غمگینید؟
بلند شید
برید آشغال بذارید دم در و
یه نخ سیگار بکشید و
فکر نکنید که دنیا میتونست جای بهتری باشه

Teleology

مارس 28, 2009

خدا
یک روز
بهشت را از زیر پای مادرها میکشد بیرون
یک روز که عصبانی باشد
یک روز که خیلی عصبانی باشد

Tip-Toe

مارس 24, 2009

ادم ها یا بر اثر پیری می میرند،
 یا بر اثر اسهال،
یا بر اثر دلتنگی.

 

معمولا هم به کسی نمی گویند بر اثر چه چیزی می میرند.