Archive for سپتامبر, 2009

رخت چرک

سپتامبر 23, 2009

هستیم
کنار هم و
بی آن که بفهمیم
روی بند ِ بودنیم.

Advertisements

298

سپتامبر 20, 2009

زندگی شکل آنجلینا جولی‌ست، خوشگل است، ولی چیزی از آن به تو نمی رسد.

284

سپتامبر 12, 2009

عجله نکنید! به ابتدایِ انتهایِ راهی که ایستاده اید فکر کنید و سر جایتان بایستید.

283

سپتامبر 6, 2009

به دوردست ها ننگرید! ممکن است فکر کنند که دارید فکرهای مهمی می کنید.

280

سپتامبر 5, 2009

انتخاب نکنید، بگذارید دست تان باز باشد برای غر زدن.