Archive for ژانویه, 2010

-481 هه هه

ژانویه 26, 2010

.

شوفاژ را بقل کردم
برای آن که بدانی
عاشق هیچ وقت به گه خوری نمی افتد!

Advertisements

477

ژانویه 24, 2010

.

اگر آزاده هم نیستید «حداقل» داشته باشید.

466

ژانویه 17, 2010

.

این آیینه بود
که مرا
هر روز صبح می شکست …

بیگیرش

ژانویه 11, 2010

.
آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر گاو دارد می رود در آب …

نگاه

ژانویه 8, 2010

.
ولش کن
تا بیفتد،
اتفاق.