Archive for مه, 2010

Fallujah sky

مه 29, 2010

.

The woman, seeing my reaction, came up to me and put her hand on my cheek and said Insha’Allah, which is ‘God’s will’. These people over there – it doesn’t matter what bad things happen to them – they can accept it as God’s will. They’re deeply religious. It wasn’t God’s will, it was my fucking order. I gave the order to fire those rockets into that building, and I killed a family.

+

بیشتر :  + و +

Advertisements

Use Condom

مه 27, 2010

.
حالا گیرم زندگی از نظر شما زیبا،
چه تضمینی می‌دهید فرزندتان هم به اندازه شما احمق باشد؟

28-

مه 24, 2010

.
و اگر برای انسان، مرگ، نیافتن ِ کلمات نباشد، پس چیست؟

27-

مه 23, 2010

.
بیمار ِ خنده های تو ام
ولی جوک بلد نیستم
چه کنم …

بیست و شش، و تنهایی ِ آقای میم

مه 22, 2010

.
عصر پنج شنبه بود و آقای میم طبق روال ِ همیشه، رأس ِ ساعت شش عصر دلش گرفته بود. ابتدا کمی با پرونده هایی که از شرکت آورده بود ور رفت، کمی تلویزیون نگاه کرد و در آخر، پس از این که دید هیچ کدام از این ها جواب نمی‌دهد زیر کتری را گذاشت و رفت توی بالکن نشست. بلندی، همیشه آقای میم را به تفکر وا می‌داشت و به دورترها می‌برد؛ مخصوصاً هنگامی که با حالت ِ خاصی به افق خیره می‌شد، این مرور ِخاطرات، شدتی دو چندان می‌یافت و خب با علم به این‌که حافظه ی بلند مدت ِ آقای میم توانایی یادآوریِ بیش‌تر از یک هفته را ندارد، مدت زمان ایستادن‌ش روی بالکن زیاد طول نمی‌کشید، و تازه اگر با آن ژست خاص‌ش به دوردست ها هم خیره می‌شد که دیگر هیچ.
بگذریم، آقای میم همان طور که به سمت بالکن می‌رفت این بار به طور ناگهانی‌ای یاد بیست و یک سالگی اش افتاد. خاطره ی سال اول ِ دانشگاه و عاشق شدن‌ش. و با این‌که یادآوری ِ شنیدن چند ثانیه جوابِ «نه»، آن قدرها هم وقت نمی‌برد، چیزی حول و حوش ده دقیقه به آن فکر کرد و در حین مرور همین خاطره اش بود که متوجه شد حول و حوش چهل و شش سال است غیر از تعارفات رسمی و غیر رسمی به غیر از بادمجان کسی را با پسوند ِ «جان» صدا نکرده است. آخر شما نمی‌دانید، آقای میم، گاهی شب ها که دلش به طور غیر ناگهانی‌ای می‌گیرد، در ِ یخچال را باز می‌کند و … می‌دانید؟ بالاخره آن تو چیزی پیدا می‌شود که آقای میم بتواند با وی چند کلمه ای درد دل کند.
و مادرها هم که عاشق ِ بادمجان هستند …

24-

مه 15, 2010

.
سی سال از انقلاب می‌گذره و بعضی ها هم‌چنان با اینترنت اکسپلورر کار می‌کنن.

22-

مه 11, 2010

.
مهم ترین تکان هایی که انسان معاصر در طول شبانه روز می‌خورد، در اثر عطسه به وجود می آید. واقعیت این است که دوره ی تحولات عمده گذشته است.

علامه به سعی وی

مه 6, 2010

.
همی گـویم و گــــــفته ام بارها
وقتی نمی‌شنفین چرا دوباره بگم، ها؟