Archive for ژوئیه, 2010

43-

ژوئیه 28, 2010

.
آی آدم‌ها که در ساحل نشسته شاد و خندان‌ید
برا منم تعریف کنین

Advertisements

41-

ژوئیه 1, 2010

.
می‌شود گفت که عشق، شبیه ِ یک بستنی است که دارد می‌خندد. درمورد ِ چیزی که وجود ندارد صحبت می‌کنم و امیدوارم منظورم را با سادگی ِ این تشبیه، به درستی و با نهایت ِ غرض رسانده باشم.