Archive for ژانویه, 2011

57-

ژانویه 16, 2011

.

و اما طنز، در مورد طنز باید بگویم اکنون به سنی رسیده ام که برای خنداندنم باید به همان شیوه های قدیمی متوسل شد. خدا بیامرزد مرحوم پدر را، هیچ وقت معلوم نبود نشگون می‏گیرد یا قلقلک می‏دهد. اما من بی انصافی نمی‏کردم و همیشه می‏خندیدم. به یاد ندارم از آن سن به بعد هیچ چیز من را آن‏طور مجبور به خنداندن کرده باشد.

Advertisements

56-

ژانویه 15, 2011

.
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
بر جـــفای خــوار هـجـران، بر مادرش