Archive for ژانویه, 2012

63- جواد مجابی:

ژانویه 7, 2012

.
روشنفکری که «پیپ»، بخشی از اجزای صورت‌ش است.

Advertisements

62-

ژانویه 7, 2012

.
این چایی ِ بعد از غذا نیست که آهن های غذا را میکُشد، این من هستم که بعد از غذا چایی میخورم.