Archive for سپتامبر, 2012

67-

سپتامبر 13, 2012

همه سربازانم را دادم
و دشمن
اجازه حفظ کردن
تمامیت ارضی سرزمینم را به من داد
در سند چشم انداز دولت جدیدم
نوشته‌ام
گرفتن ویزای یک کشور دیگر
برای همه شهروندانم
در دستور کار قرار بگیرد

+

با دولتمردان جدید سرزمینم
قرار گذاشته ام
در حمله بعدی
تمام رودخانه‌ها را بدهم
و همه درخت‌ها را نگه دارم
و حتما یادم باشد
در سند چشم انداز دولت بعدی
ذکر کنم
تا صدور ویزای کشورهای تابعه
کلیه‌ی شهروندان دولت جدیدم
چشم به راه باران بنشینند.

Advertisements