Archive for ژانویه, 2013

70-

ژانویه 2, 2013

در تقطیع هر مخاطب، نشانه‌ای است: از او چگونه یاد کنم؟

از آن‌ها که مرا به دنیا آورده‌اند
چشمانم به هیچ‌کس نرفته است
تا کجا
به کدام رفته باشم؟
ظاهرا زندگی همین است
و پشیمانی سودی ندارد
تا که را در خاطر بسپارم
و از که خودم را در یاد بیاورم
نقشی و کمی.

×

مادرم در دست‌رس‌ترین زن دنیا بود
است
برای صحبت کردن با او
باید دیگران را نقض
و تنها به هیچ‌کس توجه نکرد
با او سخن گفتن
به هیچ‌کس ختم نمیشود.
و آرزویِ محالِ او
اندوهی است
که خالیِ مرا
از خاطره‌ام گران‌بهاتر میکند.

عزیزم!
بشکن
تا تو را چگونه در خاطرم بسپارم؟
چهره‌ی تو
یک مرثیه‌ی ناتمام است
در کدام سال
چگونه از تو یاد کنم؟

Advertisements